سیم خاردار یکی از تجهیزاتی که طی دهه ۱۸۶۰ برای حفاظت از مراتع در امریکا ساخته شد ، وبه صورت گستردهای در سال ۱۸۹۸ در جنگ بین اسپانیا وامریکا مورد استفاده قرار گرفت ، با گسترش جنگ جهانی اول سیم خاردار با نمایی ساده ودر عین حال کار امد مانع از پیشروی طرفین در گیر جنگ میشد.
با شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ بسیاری از کشورهای جهان در قالب دو دسته (متحدین و متفقین) در گیر جنگ شدند ونیاز روز افزون به سیم خاردار در مقابل تهاجم دشمن باعث شدسیر تکامل سیم خاردار به حداکثر برسد به گونه ای که برای محافظت از جان ومال در مقابل متجاوزان مجبور بودند از هر سلاحی استفاده کنند . وسیله ای که بتواند به صورت دژی محکم در مقابل ارابه ای به نام تانک که به راحتی می توانست از هر مانعی عبور کند بایستد .به همین منظور نصب سیم خاردار به صورت انبوه ودوبل بر روی یکدیگر در ورودی شهرها و روستاها این امکان را فراهم میکرد که جابجایی نیروها به حد اکثر برسد. در پایان جنگ جهانی دوم درسال۱۹۴۵ تا کنون بیش از هزار نوع سیم خاردار به ثبت رسیده است.

سیم خاردار دوبل

نصب سیم خاردار دوبل خطی

ابتدا با در نظر گرفتن محل نصب سیم خاردار پایه ها را به صورت عمودی با زاویه ۴۵ در جه روبروی هم در امتداد کار گذاشته وپس از اطمینان از استحکام پایه ها با کشیدن ونصب سیم خاردار خطی توسط ابزارهای مخصوص به پایه های مربوطه ان را در فواصل معین محکم میکنیم . انجام این نوع سیم خاردار معمولا در مناطق نظامی وبه همراه سیم خاردار حلقوی انجام میشود.

نصب سیم خاردار حلقوی ۹۰ دوبل

بیشترین کاربرد از این محصول در مناطق نظامی و نقاط صفر مرزی بر روی زمین برای ممانعت از ورود متجاوزان و پناهجویان انجام میشود. نصب این نوع سیم خاردار با پایه وبدون پایه به لحاظ گامهای باز این نوع سیم خاردار به صورت انبوه وتراکم بالا برای پوشش دهی مطلوب تر انجام میشود . امروزه به جهت تسریع در نصب سیم خاردار بر روی زمین از ماشین آلات مکانیزه که برای این کار طراحی شده استفاده میشود.

سیم خاردار دوبل

روش نصب سیم خاردار حلقوی۶۰ دوبل

با توجه به گسترش نصب سیم خاردار حلقوی در مناطق ویلایی و مسکونی به لحاظ حفظ امنیت وایجاد سطح ارتفاع بیشتر در جاهایی که از امنیت پایین تری بر خوردار است از سیم خاردار حلقوی دوبل استفاده میشود. به گونه ای که اگر به درستی اجرا شود از زیبایی قابل توجهی برخوردار است نصب این روش فقط با سیم خاردار تراکم بالا امکان پذیر است به گونه ای که در بالا وسینه نرده میتوان از این نوع سیم خاردار استفاده کرد. سیم خاردار دارای وزنهای متعدد بوده که در هنگام خرید می بایست به آن توجه کرد. سیم خاردار های تراکم پایین در اجرا از پوشش پایین تری برخوردار است. جهت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما در آریا حصار تماس حاصل نمایید