سیم خاردار یکی ارکن های مهم و امنیتی هست. و در قسمت فوقانی یا در مرکزی فنس ، یا توری و یا حصاری به کار میرود.

استفاده از سیم خاردار علاوه بر افزایش امنیت به زیبایی کار می افزاید.

انواع سیم خاردار ها به شرح زیر میباشد :

انواع سیم خاردار به شرح زیر میباشد:
۱- سیم خاردار خطی سوزنی۲/۵×۲ ۲/۵×۲/۵
این نوع سیم خاردار در وزنهای 20 الی 25 کیلویی به صورت معمولی وطنابی بافت تولید میشود ،که ۲/۵×۲ ان در هر کیلو گرم حدودا ۹ متر طول و ۲/۵×۲/۵ در هر کیلو گرم معادل ۶/۵متر طول را پوشش میدهد.
۲-سیم خاردارحلقوی سوزنی 60 - 90
سیم خاردار حلقوی سوزنی با مفتول فولادی میبایست به بازار عرضه گردد،ولی متاسفانه به خاطر نوسان قیمتها گاها از مفتول گالوانیزه معمولی در تولید استفاده میگردد،که از کیفیت ان کاسته میشود.قطر 60 این محصول حدودا ۸/۵ کیلو وقطر 90 ان حدود ۱۰ کیلوگرم است.
۳-سیم خاردار خطی تیغی: به سفارش مشتری
این محصول با توجه به مقاومت بالایی که در مقابل برش،نسبت به سیم خاردار خطی سوزنی دارد بیشتر در مکانهایی مورد استفاده قرار میگیرد که از ویژگی وحساسیت خاص استراتژیکی بر خوردار باشد.نصب این سیم خاردار دارای مهارت خاص خود است.

۴- سیم خاردار حلقوی تبری 50-60-70-90
حلقوی تبری در چندین نوع تولید میشود که در هنگام خرید حتما میبایست به ان توجه کرد. وزن- تراکم وکیفیت فولادی که در ان به کار رفته تنها بخشی از نکاتی است که میبایست به ان توجه داشت اگر این موارد رعایت شود نصب سیم خاردار ومحل اجرای ان دچار مشکل نمیشود:

۵- سیم خاردار تیغی مسطح 60-90 
نصب این سیم خاردار در کنار دیگر محصولات امکان پذیر است ،نوع جنس آن همانند حلقوی تیغی بوده با این تفاوت که بیشتر بر روی سطوح تخت از آن استفاده میشود و از زیبایی قابل توجهی در اجرا برخوردار است:
۶-سیم خاردار حلقوی سلولوزی به سفارش مشتری
تولید ونصب این محصول با توجه به قیمت بالای ان فقط در مکانهائی که زیبایی برایشان از اهمیت زیادی بر خوردار است(سفارتها-ویلاها) صورت میگیرد، در صورت سفارش انبوه میتوان نوع شکل تیغهای ان را تغییر داد.

معیارهای سیم خاردار

سایز مفتول

 آرایش سیم ها

محصولات جایگزین سیم خاردار به شرح زیر است:
    گابیون
    توری مرغی
    توری پرسی
    توری لوزی
    حصاری
    فنس
    مفتول
    مش