سیم خاردار باغی در ۲ نوع خطی و حلقوی در ابعاد و سایزهای مختلف تولید می شود که در بخش کشاورزی برای جلو گیری از ورود حیوانات به زمینهای زیر کشت که اغلب منجر به خسارات شده استفاده می گردد.

۱-سیم خاردار باغی تک رشته

این نوع سیم خاردار از مفتول گالوانیزه نمره ۳ و با طول وخارهایی در فواصل معین تهیه می گردد ، به گونه ای که هر کیلو گرم آن حدود ۱۵ متر طول را پوشش می دهد وقیمت آن از محصولات مشابه گران تر بوده وبه صورت سفارشی ومقدار زیاد قابل تولید است.

۲-سیم خاردار باغی دو رشته

این محصول در ۲ نوع معمولی و طنابی بافت ، با فاصله خارهای متفاوت تولید می شود به گونه ای که نمونه معمولی آن از دو رشته مفتول گالوانیزه نمره ۲/۵ در طول وخارهایی با فواصل معین از مفتول نمره ۲ که به وسیله دستگاه به هم تابیده می شود به دست می آید، که در بازار به راحتی در دسترس میباشد ، ولی نوع طنابی بافت آن که ضخیم تر بوده و دارای مقاومت وکیفیت بالاتری است از ۲ رشته مفتول ۲/۵ در طول وخارهایی باهمان ضخامت در فواصل نزدیکتر تولید می شود که اغلب در مناطق حساس مورد استفاده قرار می گیرد.

سیم خاردار حلقوی باغی

این محصول در وزن واندازه های مختلف تولید گردیده که به صورت تیغی وسوزنی در دسترس می باشداین نوع سیم خاردارها از مفتول فولادی وخارهایی در فواصل منظم تولید می شود که به خاطر پایین بودن هزینه وامنیت بالای آن بر‌ روی دیوار باغها مورد استفاده قرار می گیرد .

سیم خاردار باغی

طریقه نصب سیم خاردار خطی باغی

روش نصب این محصول به گونه ای است که میتوان از تیرکهای چوبی، پایه های سیمانی وفلزی استفاده نمود ، به جهت کیفیت بالاتر پایه های سیمانی فلزی در اولویت قرار دارد به طوری که می بایست چاله هایی به فواصل ۳ متری در زمین کنده و پایه ها توسط سیمان وماسه درون آن قرار گیرد.
باتوجه به اینکه سیم خاردار می بایست تحت کشش نصب گردد ،برای استحکام بیشتر ، پایه های سر کنج حتما باید از طرفین وداخل مهار گردد، وگرنه اجرای کار دچار مشکل می شود . فاصله هر رشته سیم خاردار از یکدیگر معمولا ۲۰ سانت است ، که به وسیله سیم مفتول به سوراخ هایی که از قبل برای این کار در نظر گرفته شده متصل می گردد.

سیم خاردار باغی

طریقه نصب سیم خاردار حلقوی باغی

همانطور که قبلا نیز گفته شد این محصول بیشتر بر روی دیوار استفاده می شود،به گونه ای که پایه هایی از جنس فلز را به شکل v یا عمودی تهیه ودر فواصل معین بر روی دیوار با سیمان یا صفحه نصب می کنند .
سیم خاردارحلقوی تهیه شده را می توان در کنار سیم خاردار خطی نیز استفاده نمود ، چند ردیف خطی به طول در طرفین وسیم خاردار حلقوی باغی را به اندازه دلخواه باز نموده وما بین پایه ها قرار می دهیم ،وبه وسیله سیم مفتول ان را مهار می کنیم . لازم به توضیح اینکه هنگام نصب این موارد حتما باید از دستکش مخصوص استفاده کرد ودقت لازم جهت زیبایی را به کار برد.