سیم خاردار اختراعی که بر جهان غرب بیشترین تاثیر را داشته است. سرخ پوستان سیم خاردار را طناب شیطان می نامیدند. مهاجران که در اواسط قرن نوزدهم میلادی در رویای زمین های حاصلخیز به سوی غرب سرازیر شدند ، یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودند دام هایی بود که آزادانه می چریدند و مراتع را از بین می بردند. کشاورزان از چوب برای ساخت حصار استفاده کردند ولی طولی نکشید که با مشکل کمبود چوب مواجه شدند یکی از راهکار های دیگر استفاده از سیم بود ولی حیوانات با برخورد با آن به راحتی از روی آن عبور می کردند. مخترعان با متصل کردن میخ های نوک تیز سعی بر آن داشتند که راه حلی کار آمد را ارائه نمایند. در سال ۱۸۷۴ کشاورزی به نام جیمز گلایدین زمانی که به یک نمایشگاه روستایی رفته بود نمونه  حصاری را دید که سیمی با میخ های بیرون آمده تخته ای را نگه داشته اند، به فکر اختراع سیم خاردار افتاد. او توانست از تبدیل کردن تکه های سیم به خار های نوک تیز و پیچاندن آن به دو رشته سیم صاف خارها را ثابت نگه دارد. با این روش او توانست یکی از نمونه های سیم خاردار را اختراع نماید در کمتر از بیست سال بانصب سیم خاردار به دور تمام دشت ها و مراتعی که حیوانات و دام هایی که به راحتی در آن جولان می دادند به اتمام رسید. دو مخترع دیگر به نام های ( یاکوب هایش و آیزک الوود ) نمونه مشابه ای از این نوع سیم خاردار را اختراع و سعی کردند آن را به ثبت برسانند. 

مخترع سیم خاردار چه کسی بود؟

جیمز گلایدین اولین نفری بود که توانسته راهی پیدا کند که خار را به دور سیم ببندد و با ساخت دستگاهی که بتواند این کارا انجام دهد توانست اختراع خود را به ثبت برساند.از آن زمان به امروز با نصب سیم خاردار و استفاده از آن برای زمین های کشاورزی -مرزها- مناطق نظامی و غیره..... اختراعی از یک کشاورز ایلی نویزی میباشد که به جای ماندهاست.آریا حصار افتخار دارد  در عرصه تولید فروش و نصب انواع سیم خاردار در تمام نقاط ایران علل خصوص - سفارت ها - مناطق نظامی - پالایش گاه ها  و غیره.....فعالیت دارد این روزها بیش از صدها نوع سیم خاردار در دنیا اختراع و نصب گردیده است.